FOLKLORNA AZBUKA

FOLKLORNA AZBUKA

Folklorna azbuka obuhvata uzrast od 3 do 6 godina i predstavlja najmlađu grupu u Udruženju «Folklorika». Na zabavan i lak način deca uče osnove muzičke teorije (šta je zvuk, ton, note i sl.), vrste instrumenata (teorijski i praktični deo) i tradicionalne pesme i igre koje su najvećim delom praćene mimičkim pokretima. Ovakav vid edukacije stvara osnovu kod male dece za sticanje kasnijih, složenijih motoričkih pokreta i radnji i osposobljava ih za lakše sticanje veštine igranja narodnih igara. Smatramo da je najvažnije u ovom periodu razviti ljubav prema tradiciji, pesmi, igri, kulturno ophođenje među ljudima i samopouzdanje kod dece.

 

Umetnički rukovodilac folklorne azbuke je Maja Durutović.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp

Udruženje „Folklorika“ ima za cilj da afirmiše decu i mlade za narodno stvaralaštvo i tradiciju