MLAĐI DEČJI ANSAMBL

MLAĐI DEČJI ANSAMBL

Mlađi dečji folklorni ansambl obuhvata uzrast od 6 do 8 godina i na ovom uzrastu deca se upoznaju sa osnovnim elementima igara: hodanje, skokovi, različiti koraci, pljeskanje i trupkanje uz pesmu, vodeći računa da bude ispoštovan ritmički obrazac. Deca nastavljaju sa usavršavanjem muzičke pismenosti i uče osnovne forme scenskih slika poput kruga i polukruga, držanje za ruke i igre u paru koje im pomažu da se zbliže, da razvijaju osećaj za kolektiv i drugarstvo.

Umetnički rukovodilac ansambla je Marina Ilin.
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp

Udruženje „Folklorika“ ima za cilj da afirmiše decu i mlade za narodno stvaralaštvo i tradiciju