REPREZENTATIVNI DEČJI ANSAMBL

REPREZENTATIVNI DEČJI ANSAMBL

Reprezentativni dečji folklorni ansambl obuhvata uzrast od 10 do 15 godina kada započinje intezivniji rad na pevanju i izdvajanju pojedinaca i parova kao vokalnih i igračkih solista. Zastupljene su složenije koreografske formacije, bogatije i zahtevnije muzičke numere, praćene doživljajem kroz ponašanje i glumu na sceni. Osim učenja novih igara, u ovom ansamblu zastupljene su različite etnokoreološke oblasti radi učenja i savladavanja različitih stilova igranja.

Umetnički rukovodilac ansambla je Marina Ilin.
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp

Udruženje „Folklorika“ ima za cilj da afirmiše decu i mlade za narodno stvaralaštvo i tradiciju