O NAMA

Udruženje „Folklorika“ osnovano je u Novom Sadu na Međunarodni dan mladih 12. tog avgusta 2016. godine, sa ciljem da afirmiše decu i mlade za narodno stvaralaštvo i tradiciju. Udruženje broji oko 100 članova koji se okupljaju u okviru 5 folklornih ansambala. Najmlađi ansambl je folklorna azbuka za decu uzrasta od 3 do 6 godina, a najstariji rekreativni folklorni ansambl u kojem se druže veterani, koji žele da nauče da igraju ili su nekad igrali.

U okviru Udruženja organizuju se brojne radionice u kojima se deca pripremaju za upis u muzičku školu, teorijski i praktično upoznaju sa starim zanatima i stiču prva saznanja o osnovama glume i ponašanja na sceni.

U periodu od osnivanja pa do danas udruženje je učestvovalo na brojnim manifestacijama i festivalima i sarađivalo sa velikim brojem udruženja, organizacija i kulturno-umetničkim društvima.

FOLKLORNI ANSAMBLI

"Moj ponos i dika – MOJA FOLKLORIKA! "

NOVOSTI

PRIJATELJI

KONTAKT

Udruženje “FOLKLORIKA”

MARINA ILIN

Udruženje „Folklorika“ ima za cilj da afirmiše decu i mlade za narodno stvaralaštvo i tradiciju