O NAMA

Udruženje „Folklorika“ osnovano je u Novom Sadu na Međunarodni dan mladih 12. tog avgusta 2016. godine, sa ciljem da afirmiše decu i mlade za narodno stvaralaštvo i tradiciju. Udruženje broji oko 100 članova koji se okupljaju u okviru 5 folklornih ansambala. Najmlađi ansambl je folklorna azbuka za decu uzrasta od 3 do 6 godina, a najstariji rekreativni folklorni ansambl u kojem se druže veterani, koji žele da nauče da igraju ili su nekad igrali.

U okviru Udruženja organizuju se brojne radionice u kojima se deca pripremaju za upis u muzičku školu, teorijski i praktično upoznaju sa starim zanatima i stiču prva saznanja o osnovama glume i ponašanja na sceni.

U periodu od osnivanja pa do danas udruženje je učestvovalo na brojnim manifestacijama i festivalima i sarađivalo sa velikim brojem udruženja, organizacija i kulturno-umetničkim društvima.

Povratak Kraljica

Zaboravljeni ophod “Bačkih kraljica” vratili smo u narod i osnovali 1. Internacionalni festival folklora” Kraljičino kolo”.

Poslednji put obredna povorka Kraljica zabeležena je u ovim krajevima 1853. godine u Čurugu. Na ovaj zaboravljeni običaj, podsetili su nas članovi Udruženja “Folkorika” i njihovi umetnički rukovodioci Marina Ilin i Maja Durutović. Muzičku podršku pružio je folklorni pedagog, svirač na tradicionalnim instrumentima, gajdaš Vanja Ilijev.

Cilj ovog programa je da se ovaj stari obred vrati tamo gde mu je i mesto, u narod, a time se ukazuje na važnost očuvanja nematerijalne kulturne baštine ovih prostora.

Održavanje ove manifestacije je veoma značajno za Grad Novi Sad, ali i za Republiku Srbiju, za promovisanje rada i dostignuća mladih i svojevrstan podsticaj za dalje bavljenje umetničkom delatnošću.

FOLKLORNI ANSAMBLI

"Moj ponos i dika – MOJA FOLKLORIKA! "

NOVOSTI

PRIJATELJI

PRIJATELJI

KONTAKT

Udruženje “FOLKLORIKA”

MARINA ILIN

Udruženje „Folklorika“ ima za cilj da afirmiše decu i mlade za narodno stvaralaštvo i tradiciju